Nostalgia, 2021
mixed media on plywood
80 x 60 cm
Gareth Sansom Nostalgia (detail), 2021; mixed media on plywood; 80 x 60 cm; enquire
Nostalgia (detail), 2021
mixed media on plywood
80 x 60 cm
Gareth Sansom Nostalgia (detail), 2021; mixed media on plywood; 80 x 60 cm; enquire
Nostalgia (detail), 2021
mixed media on plywood
80 x 60 cm
installation view; Gareth Sansom Nostalgia, 2021; mixed media on plywood; 80 x 60 cm; enquire
installation view
Nostalgia, 2021
mixed media on plywood
80 x 60 cm
Gareth Sansom Nostalgia (detail), 2021; mixed media on plywood; 80 x 60 cm; enquire
Nostalgia (detail), 2021
mixed media on plywood
80 x 60 cm
Gareth Sansom Nostalgia (detail), 2021; mixed media on plywood; 80 x 60 cm; enquire
Nostalgia (detail), 2021
mixed media on plywood
80 x 60 cm
installation view; Gareth Sansom Nostalgia, 2021; mixed media on plywood; 80 x 60 cm; enquire
installation view
Nostalgia, 2021
mixed media on plywood
80 x 60 cm