Watu ga Meowmeow, 2017
3279-17
earth pigments on paper
89.5 x 69.5 cm
Nyapanyapa Yunupiŋu Watu ga Meowmeow (detail), 2017; 3279-17; earth pigments on paper; 89.5 x 69.5 cm; enquire
(detail)
Nyapanyapa Yunupiŋu Watu ga Meowmeow (detail), 2017; 3279-17; earth pigments on paper; 89.5 x 69.5 cm; enquire
(detail)
installation view; Nyapanyapa Yunupiŋu Watu ga Meowmeow, 2017; 3279-17; earth pigments on paper; 89.5 x 69.5 cm; enquire
installation view