Gashadokoro, 2020
Kiowa utility helicopter fuselage fairing, acrylic gouache, polyester cord
180 x 115 x 20 cm

The Gashadokuro is a giant skeleton, fifteen times larger than the average person. It is a traditional Yokai or demon of Japan.

installation view; Claire Healy and Sean Cordeiro Gashadokoro, 2020; Kiowa utility helicopter fuselage fairing, acrylic gouache, polyester cord; 180 x 115 x 20 cm; enquire
installation view
Claire Healy and Sean Cordeiro Gashadokoro (detail), 2020; Kiowa utility helicopter fuselage fairing, acrylic gouache, polyester cord; 180 x 115 x 20 cm; enquire
(detail)
Claire Healy and Sean Cordeiro Gashadokoro (detail), 2020; Kiowa utility helicopter fuselage fairing, acrylic gouache, polyester cord; 180 x 115 x 20 cm; enquire
(detail)
Claire Healy and Sean Cordeiro Gashadokoro (detail), 2020; Kiowa utility helicopter fuselage fairing, acrylic gouache, polyester cord; 180 x 115 x 20 cm; enquire
(detail)
Claire Healy and Sean Cordeiro Gashadokoro (detail), 2020; Kiowa utility helicopter fuselage fairing, acrylic gouache, polyester cord; 180 x 115 x 20 cm; enquire
(detail)
Claire Healy and Sean Cordeiro Gashadokoro (detail), 2020; Kiowa utility helicopter fuselage fairing, acrylic gouache, polyester cord; 180 x 115 x 20 cm; enquire
(detail)